Cities of Tajikistan

Garm

Dushanbe

Istaravshan

Kulyab

Kurgan-Tube

Langar

Murgab

Nurek

Penjikent

Sarazm's Settlement

Hissar settlement

Khorog

Khujand